Freitag, 2. Juni 2023
73. Emmys
03
»I want to thank Lorne…who went to take a dump, now, perfect…«
Jason Sudeikis

22.09.2021 | mz
Kategorien: Zitat | Zitat Show